Đại lý xe ô tô điện BYD Oway Bình Dương tuyển dụng nhiều vị trí .

Đại lý xe ô tô điện BYD Oway Bình Dương tuyển dụng

Các vị trí đang được tuyển dụng tại BYD Oway Bình Dương

- Khối kinh doanh 

+ Trưởng nhóm kinh doanh

+ Thư ký kinh doanh

+ Chuyên viên thu mua

- Khối văn phòng

+ Chuyên viên nhân sự

+ DIGITAL Marketing

+ Chuyên viên kế toán

- Khối dịch vụ khách hàng

+ Chuyên viên cố vấn dịch vụ

+ Nhân viên tư vấn sản phẩm

+ Lễ tân - trà nước 

+ Chăm sóc khách hàng

+ Kỹ thuật bảo dưỡng 

+ Nhân viên rửa xe

Địa chỉ : Đại lộ Bình Dương, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Tin tức khác